ЕвгенийХануман забанен на 2 недели за флуд и споры.